U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

5 maart 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
22 maart 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
30 maart 2018
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
24 april 2018
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
9 mei 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
18 mei 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
11 juni 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1510 (2017-2018) nr. 1
1510 (2017-2018) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1510 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 97 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Cindy Franssen, Jan Bertels en Elke Sleurs
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid