U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 maart 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
12 maart 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
20 maart 2018
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
3 april 2018
Te behandelen in plenaire vergadering.
18 april 2018
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
27 april 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.
16 mei 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1515 (2017-2018) nr. 1
1515 (2017-2018) nr. 3
1515 (2017-2018) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1515 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
93 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 74 leden hebben "ja" gestemd
  • 11 leden hebben "neen" gestemd
  • 8 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
89 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 71 leden hebben "ja" gestemd
  • 11 leden hebben "neen" gestemd
  • 7 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid