U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 maart 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
20 maart 2018
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
3 april 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
27 april 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
16 mei 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1515 (2017-2018) nr. 1
1515 (2017-2018) nr. 3
1515 (2017-2018) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1515 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
93 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 74 leden hebben "ja" gestemd
  • 11 leden hebben "neen" gestemd
  • 8 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
89 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 71 leden hebben "ja" gestemd
  • 11 leden hebben "neen" gestemd
  • 7 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Bart Dochy, Kurt De Loor en Peter Wouters
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid