U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten

van de Vlaamse Regering
1508 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

2 maart 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
14 maart 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
22 maart 2018
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en (eventueel) stemming
29 maart 2018
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
25 april 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
4 mei 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
16 juli 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1508 (2017-2018) nr. 1
1508 (2017-2018) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1508 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
93 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 74 leden hebben "ja" gestemd
  • 19 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid