U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 26 februari 2018 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de oprichting van de Stichting Zoniënwoud

van de Vlaamse Regering
1557 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

11 april 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
24 april 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
3 mei 2018
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
8 mei 2018
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
15 mei 2018
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
28 mei 2018
Te behandelen in plenaire vergadering.
30 mei 2018
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
8 juni 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.
26 juni 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1557 (2017-2018) nr. 1
1557 (2017-2018) nr. 1-Addendum
1557 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1557 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gewestaangelegenheid