U bent hier

Verslag van de verzoekschriften over een onderzoek naar machtsmisbruik in en de werking van centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's), Jongerenwelzijn en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

verslag door Lorin Parys
1507 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

2 maart 2018
7 maart 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Meer details