U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten

1484 (2017-2018) nr. 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

1 maart 2018
Verslag (pdf) ingediend.
2 maart 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.

Documenten

1484 (2017-2018) nr. 1
1484 (2017-2018) nr. 2

Meer details