U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake de vestiging in België door deze organisatie van een verbindingsbureau bij de instellingen van de Europese Unie, met Bijlage, gedaan te Parijs op 3 juli 2013

van de Vlaamse Regering
1501 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 februari 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
5 maart 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
13 maart 2018
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
27 maart 2018
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
4 april 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
4 mei 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
30 mei 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1501 (2017-2018) nr. 1
1501 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1501 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
92 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 92 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details