U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

van de Vlaamse Regering
1498 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 februari 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
8 maart 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
15 maart 2018
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en (eventueel) stemming
4 april 2018
Te behandelen in plenaire vergadering.
18 april 2018
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
27 april 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.
25 juni 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1498 (2017-2018) nr. 1
1498 (2017-2018) nr. 2

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid