U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

van de Vlaamse Regering
1498 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 februari 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
15 maart 2018
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en (eventueel) stemming
4 april 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
27 april 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
25 juni 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1498 (2017-2018) nr. 1
1498 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1498 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
92 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 73 leden hebben "ja" gestemd
  • 19 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Kathleen Krekels en Jenne De Potter
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid