U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 8 juli 2016 houdende invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid

1493 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 februari 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
5 maart 2018
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
8 maart 2018
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
14 maart 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
23 maart 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
27 maart 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1493 (2017-2018) nr. 1
1493 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1493 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 70 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Joris Vandenbroucke en Bert Maertens
Materie
Gewestaangelegenheid