U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 8 juli 2016 houdende invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid

1493 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

21 februari 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
23 februari 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
5 maart 2018
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
8 maart 2018
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
8 maart 2018, 14.00u
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
14 maart 2018
Te behandelen in plenaire vergadering.
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.

Documenten

1493 (2017-2018) nr. 1
1493 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1493 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 70 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details