U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 24 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid

van de Vlaamse Regering
1485 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 februari 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
27 februari 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
7 maart 2018
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
19 april 2018
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
2 mei 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
18 mei 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
6 juni 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1485 (2017-2018) nr. 1
1485 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1485 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 95 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 92 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid