U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten

van de Vlaamse Regering
1484 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

13 februari 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
21 februari 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
1 maart 2018
Te behandelen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
7 maart 2018
Te behandelen in plenaire vergadering.
14 maart 2018
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
23 maart 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.
4 april 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1484 (2017-2018) nr. 1
1484 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1484 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 95 leden hebben "ja" gestemd
  • 2 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid