U bent hier

Verslag van de hoorzitting over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de decretale verplichting van de Vlaamse Regering om te voorzien in een groeipad voor de zorgzwaartegebonden financiering van de thuis- en ouderenzorg en jaarlijks over de realisatie daarvan bij het Vlaams Parlement te rapporteren

namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Peter Persyn en Freya Saeys
1260 (2016-2017) nr. 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

15 februari 2018
15 maart 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.

Documenten

1260 (2016-2017) nr. 1
1260 (2016-2017) nr. 2
1260 (2016-2017) nr. 3

Verbonden initiatieven

Hoorzittingen-Gedachtewisselingen

Meer details