U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de wijziging van artikel 3 en artikel 19 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

van de Vlaamse Regering
1482 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

13 februari 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
20 februari 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
28 februari 2018
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
12 maart 2018
Te behandelen in plenaire vergadering.
14 maart 2018
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
23 maart 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.
4 april 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1482 (2017-2018) nr. 1
1482 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1482 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
95 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 94 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid