U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende het beheer en de exploitatie van het havengebied van Gent en tot specifieke afwijkingen van het Havendecreet voor het havengebied van Gent

van de Vlaamse Regering
1481 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

12 februari 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
26 februari 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
6 maart 2018
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
8 maart 2018
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
28 maart 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
30 maart 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
6 april 2018
Bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad

Documenten

1481 (2017-2018) nr. 1
1481 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1481 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
89 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 89 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid