U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 februari 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
7 maart 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
15 maart 2018
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
20 maart 2018
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
17 april 2018
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
2 mei 2018
Te behandelen in plenaire vergadering.
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
18 mei 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.
17 augustus 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1474 (2017-2018) nr. 1
1474 (2017-2018) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1474 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 72 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 70 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid