U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 februari 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
7 maart 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
15 maart 2018
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
20 maart 2018
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda:
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Benoeming van een verslaggever en toelichting
27 maart 2018
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda:
Voortzetting van de bespreking
Voortzetting van de bespreking
17 april 2018
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda:
Voortzetting van de bespreking en stemming
Voortzetting van de bespreking en stemming
2 mei 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
18 mei 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
17 augustus 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1474 (2017-2018) nr. 1
1474 (2017-2018) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1474 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 72 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 70 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid