U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 juli 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, §5, van de Algemene kinderbijslagwet en de wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie

van de Vlaamse Regering
1473 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 februari 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
26 februari 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
6 maart 2018
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
20 maart 2018
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
4 april 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
18 april 2018
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
27 april 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
8 mei 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1473 (2017-2018) nr. 1
1473 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1473 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
92 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 92 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid