U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

2 februari 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
27 februari 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
7 maart 2018
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
3 mei 2018
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
3 mei 2018, 14.00u
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting, bespreking en stemming
16 mei 2018
Te behandelen in plenaire vergadering.
23 mei 2018
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
25 mei 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.
12 juni 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1467 (2017-2018) nr. 1
1467 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1467 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 101 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid