U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 97 van de Vlaamse Wooncode, wat het stimuleren van hernieuwbare energie betreft

van Björn Anseeuw, Valerie Taeldeman, Mercedes Van Volcem, Andries Gryffroy, Dirk de Kort en Marc Hendrickx
1458 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 januari 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
12 februari 2018
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
22 februari 2018
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
6 maart 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
23 maart 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
11 april 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1458 (2017-2018) nr. 1
1458 (2017-2018) nr. 2
1458 (2017-2018) nr. 3
1458 (2017-2018) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1458 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 94 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Jelle Engelbosch en An Christiaens
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid