U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 97 van de Vlaamse Wooncode, wat het stimuleren van hernieuwbare energie betreft

van Björn Anseeuw, Valerie Taeldeman, Mercedes Van Volcem, Andries Gryffroy, Dirk de Kort en Marc Hendrickx
1458 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 januari 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
2 februari 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
12 februari 2018
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
22 februari 2018
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
6 maart 2018
Te behandelen in plenaire vergadering.
14 maart 2018
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
23 maart 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.
11 april 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1458 (2017-2018) nr. 1
1458 (2017-2018) nr. 2
1458 (2017-2018) nr. 3
1458 (2017-2018) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1458 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 94 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid