U bent hier

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 97 van de Vlaamse Wooncode, wat het stimuleren van hernieuwbare energie betreft

van Björn Anseeuw, Valerie Taeldeman, Mercedes Van Volcem, Andries Gryffroy, Dirk de Kort en Marc Hendrickx
1458 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 januari 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
2 februari 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
12 februari 2018
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
22 februari 2018
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
6 maart 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
14 maart 2018
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
23 maart 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
11 april 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1458 (2017-2018) nr. 1
1458 (2017-2018) nr. 2
1458 (2017-2018) nr. 3
1458 (2017-2018) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1458 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 94 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid