U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 januari 2018
23 januari 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
30 januari 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
7 februari 2018
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
22 februari 2018
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
12 maart 2018
Te behandelen in plenaire vergadering.
14 maart 2018
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
23 maart 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.
16 april 2018
Bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad.

Documenten

1456 (2017-2018) nr. 1
1456 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1456 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 73 leden hebben "ja" gestemd
  • 25 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid