U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 januari 2018
23 januari 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
7 februari 2018
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
22 februari 2018
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en (eventueel) stemming
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
12 maart 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
23 maart 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
16 april 2018
Bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad

Documenten

1456 (2017-2018) nr. 1
1456 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1456 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 73 leden hebben "ja" gestemd
  • 25 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Jan Durnez en Jo De Ro
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid