U bent hier

Ontwerp van decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

van de Vlaamse Regering
1450 (2017-2018) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: Groeipakketdecreet van 2018
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 januari 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
12 februari 2018
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
20 februari 2018
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
13 maart 2018
20 maart 2018
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
10 april 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
27 april 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
31 juli 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1450 (2017-2018) nr. 1
1450 (2017-2018) nr. 4
1450 (2017-2018) nr. 5
1450 (2017-2018) nr. 6
1450 (2017-2018) nr. 7-Errata

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1450 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
92 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 67 leden hebben "ja" gestemd
  • 19 leden hebben "neen" gestemd
  • 6 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
88 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 64 leden hebben "ja" gestemd
  • 18 leden hebben "neen" gestemd
  • 6 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Peter Persyn
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid