U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van de rechtspositie van het personeel van de centra voor volwassenenonderwijs en tot wijziging van het financieringsluik van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs

van de Vlaamse Regering
1444 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

15 januari 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
23 januari 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
31 januari 2018
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
8 februari 2018
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
5 maart 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
16 maart 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
20 april 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1444 (2017-2018) nr. 1
1444 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1444 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 79 leden hebben "ja" gestemd
  • 25 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Jos De Meyer en Paul Cordy
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid