U bent hier

Voorstel van decreet houdende de invoering van het laagste tarief van de ouderbijdrage voor kinderopvang voor kinderen van minderjarige tienermoeders (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende wijziging van artikel 8 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, wat betreft de invoering van het laagste tarief van de ouderbijdrage voor kinderopvang voor kinderen van minderjarige tienermoeders)

van Freya Saeys, Lies Jans, Katrien Schryvers, Elke Sleurs, Cindy Franssen en Danielle Godderis-T'Jonck
1442 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

11 januari 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
7 februari 2018
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
28 februari 2018
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
14 maart 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
23 maart 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
5 april 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1442 (2017-2018) nr. 1
1442 (2017-2018) nr. 2
1442 (2017-2018) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1442 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 102 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Martine Taelman en Elke Van den Brandt
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid