U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 januari 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
1 februari 2018
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en (eventueel) stemming
27 februari 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
9 maart 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
11 mei 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1439 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 87 leden hebben "ja" gestemd
  • 15 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Vera Celis, Jan Durnez en Bart Caron
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid