U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 januari 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
24 januari 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
1 februari 2018
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
27 februari 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
28 februari 2018
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
9 maart 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
11 mei 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1439 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 87 leden hebben "ja" gestemd
  • 15 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid