U bent hier

Verslag over het voorstel van besluit van het Vlaams Parlement houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van bevoegdheden die door het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, en de daaraan gehechte protocollen, zijn toegekend aan de nationale parlementen, ondertekend op 29 maart 2017 in Brussel

1397 (2017-2018) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

10 januari 2018
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

1397 (2017-2018) nr. 2

Meer details

Verslaggevers
Güler Turan, Karl Vanlouwe en Herman De Croo