U bent hier

Verslag van de gedachtewisseling over de eerste voortgangsrapportage van het geactualiseerde actieplan van de Vlaamse Regering ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering

namens de Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering, verslag door Peter Persyn en Jo De Ro
1436 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

9 januari 2018
19 januari 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1436 (2017-2018) nr. 1

Meer details

Verslaggevers
Peter Persyn en Jo De Ro