U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 december 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
17 januari 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
25 januari 2018
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
1 februari 2018
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
27 februari 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
28 februari 2018
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
9 maart 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
28 maart 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1418 (2017-2018) nr. 1
1418 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1418 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 95 leden hebben "ja" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid