U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 en over de beleidsbrieven Brussel 2017-2018 en Vlaamse Rand 2017-2018

namens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand, verslag door Joris Poschet en Lieve Maes
15 (2017-2018) nr. 4-B
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

5 december 2017
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2017-2018) nr. 1-Bijlagen
15 (2017-2018) nr. 4-A
15 (2017-2018) nr. 4-B
15 (2017-2018) nr. 4-C
15 (2017-2018) nr. 4-D
15 (2017-2018) nr. 4-E
15 (2017-2018) nr. 4-F
15 (2017-2018) nr. 4-G
15 (2017-2018) nr. 4-H
15 (2017-2018) nr. 4-I
15 (2017-2018) nr. 4-J
15 (2017-2018) nr. 4-K
15 (2017-2018) nr. 5
15 (2017-2018) nr. 5-Erratum
15 (2017-2018) nr. 7