U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018, over de beleidsbrief Omgeving 2017-2018, over de beleidsbrief Energie 2017-2018 en over de beleidsbrief Dierenwelzijn 2017-2018

namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, verslag door Bart Nevens, Rob Beenders, Johan Danen, Gwenny De Vroe en Hermes Sanctorum-Vandevoorde
15 (2017-2018) nr. 4-G
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

30 november 2017
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2017-2018) nr. 1-Bijlagen
15 (2017-2018) nr. 4-A
15 (2017-2018) nr. 4-B
15 (2017-2018) nr. 4-C
15 (2017-2018) nr. 4-D
15 (2017-2018) nr. 4-E
15 (2017-2018) nr. 4-F
15 (2017-2018) nr. 4-G
15 (2017-2018) nr. 4-H
15 (2017-2018) nr. 4-I
15 (2017-2018) nr. 4-J
15 (2017-2018) nr. 4-K
15 (2017-2018) nr. 5
15 (2017-2018) nr. 5-Erratum
15 (2017-2018) nr. 7

Meer details

Verslaggevers
Bart Nevens, Rob Beenders, Johan Danen, Gwenny De Vroe en Hermes Sanctorum-Vandevoorde