U bent hier

Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Bart Nevens, Rob Beenders, Johan Danen, Gwenny De Vroe en Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

15 (2017-2018) nr. 4-G
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

30 november 2017
Verslag (pdf) ingediend.
12 december 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.

Documenten

15 (2017-2018) nr. 1-Bijlagen
15 (2017-2018) nr. 4-A
15 (2017-2018) nr. 4-B
15 (2017-2018) nr. 4-C
15 (2017-2018) nr. 4-D
15 (2017-2018) nr. 4-E
15 (2017-2018) nr. 4-F
15 (2017-2018) nr. 4-G
15 (2017-2018) nr. 4-H
15 (2017-2018) nr. 4-I
15 (2017-2018) nr. 4-J
15 (2017-2018) nr. 4-K
15 (2017-2018) nr. 5
15 (2017-2018) nr. 5-Erratum
15 (2017-2018) nr. 6-Bijlagen
15 (2017-2018) nr. 7
15 (2017-2018) nr. 8
15 (2017-2018) nr. 9-Bijlagen