U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen

1378 (2017-2018) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3, 4 en 5
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

7 december 2017
Amendementen (pdf) ingediend
11 december 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1378 (2017-2018) nr. 1
1378 (2017-2018) nr. 2
1378 (2017-2018) nr. 3
1378 (2017-2018) nr. 4