U bent hier

Amendement op het voorstel van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

van Elke Van den Brandt en An Moerenhout
1321 (2017-2018) nr. 2
Amendement nr. 1
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

5 december 2017
Amendement (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
7 december 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1321 (2017-2018) nr. 1
1321 (2017-2018) nr. 2
1321 (2017-2018) nr. 3