U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en artikel 38 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, en tot opheffing van diverse bepalingen van het VLAREBO-besluit van 14 december 2007

1266 (2016-2017) nr. 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

4 december 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1266 (2016-2017) nr. 1
1266 (2016-2017) nr. 2
1266 (2016-2017) nr. 3