U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Argentinië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de gezinsleden ten laste van het personeel van de diplomatieke zendingen en consulaire posten, ondertekend te Brussel op 20 april 2017

van de Vlaamse Regering
1392 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 november 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
1 december 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
11 december 2017
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
19 december 2017
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
23 januari 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
2 februari 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
28 februari 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1392 (2017-2018) nr. 1
1392 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1392 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 101 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Jan Van Esbroeck
Materie
Gewestaangelegenheid