U bent hier

Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018. Meerjarenraming 2018-2023

van de Vlaamse Regering
21 (2017-2018) nr. 1

Procedureverloop

17 november 2017
Toelichtingen (pdf) ingediend.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
20 november 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
27 november 2017
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
5 december 2017
Afgehandeld in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
20 december 2017
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging

Documenten

21 (2017-2018) nr. 1

Meer details

Verslaggevers