U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap in het kader van de omzetting van richtlijn 2014/61/EU

van de Vlaamse Regering
1354 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 oktober 2017
Verstuurd naar de voorzitter
31 oktober 2017
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
17 november 2017
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
21 november 2017
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
28 november 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
15 december 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
19 december 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1354 (2017-2018) nr. 1
1354 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1354 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 100 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 97 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Lieve Maes
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid