U bent hier

Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018. Beleidsdomein P: Kanselarij en Bestuur

13 (2017-2018) nr. 2-P
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

31 oktober 2017
Toelichtingen (pdf) ingediend.
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
7 november 2017, 14.00u
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Inburgering en Bestuurszaken van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Benoeming van een verslaggever en bespreking
8 november 2017, 9.15u
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: Bevoegheid Brussel van Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming