U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Tine van der Vloet, Cindy Franssen en Björn Anseeuw
1344 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 oktober 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
14 november 2017
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
22 november 2017
1 december 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
14 december 2017
Bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad

Documenten

1344 (2017-2018) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1344 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 109 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid