U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris

1344 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 oktober 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
6 november 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
14 november 2017
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
22 november 2017
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering.
In spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
1 december 2017
Bekrachtigd en afgekondigd.
14 december 2017
Bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad.

Documenten

1344 (2017-2018) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1344 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 109 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid