U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

van Michel Doomst, Peter Persyn, Jo De Ro, Lorin Parys, Peter Van Rompuy en Willy Segers
1321 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 oktober 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
14 november 2017
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
5 december 2017
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
20 december 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
22 december 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
8 februari 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1321 (2017-2018) nr. 1
1321 (2017-2018) nr. 2
1321 (2017-2018) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1321 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 104 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 99 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Katrien Schryvers en Danielle Godderis-T'Jonck
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid