U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 oktober 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
15 november 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
23 november 2017
Te behandelen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
30 november 2017
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
20 december 2017
Te behandelen in plenaire vergadering.
21 december 2017
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
22 december 2017
Bekrachtigd en afgekondigd.
9 februari 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1318 (2017-2018) nr. 1
1318 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1318 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 77 leden hebben "ja" gestemd
  • 23 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid