U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 oktober 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
24 oktober 2017
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
30 november 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
8 december 2017
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
12 december 2017
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
20 december 2017
Te behandelen in plenaire vergadering.
21 december 2017
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
22 december 2017
Bekrachtigd en afgekondigd.
21 februari 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1316 (2017-2018) nr. 1
1316 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1316 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 100 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid