U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 oktober 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
26 oktober 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
31 oktober 2017
Te behandelen in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
6 november 2017
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
7 november 2017
In behandeling in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
8 november 2017
In behandeling in
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
9 november 2017
In behandeling in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
15 november 2017
Aangenomen in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
22 november 2017
Aangenomen in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
28 november 2017
Aangenomen in
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
29 november 2017
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
30 november 2017
5 december 2017
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
19 december 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
22 december 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
25 april 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

15 (2017-2018) nr. 1
15 (2017-2018) nr. 1-Bijlagen
15 (2017-2018) nr. 4-A
15 (2017-2018) nr. 4-B
15 (2017-2018) nr. 4-C
15 (2017-2018) nr. 4-D
15 (2017-2018) nr. 4-E
15 (2017-2018) nr. 4-F
15 (2017-2018) nr. 4-G
15 (2017-2018) nr. 4-H
15 (2017-2018) nr. 4-I
15 (2017-2018) nr. 4-J
15 (2017-2018) nr. 4-K
15 (2017-2018) nr. 5
15 (2017-2018) nr. 5-Erratum
15 (2017-2018) nr. 7

Verbonden initiatieven

Samenhang

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting 15 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 76 leden hebben "ja" gestemd
 • 28 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 72 leden hebben "ja" gestemd
 • 27 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: