U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 oktober 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
26 oktober 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
7 november 2017
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
9 november 2017
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
16 november 2017
In behandeling in
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
21 november 2017
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
23 november 2017
Aangenomen in
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
27 november 2017
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
28 november 2017
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
29 november 2017
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
5 december 2017
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
20 december 2017
22 december 2017
Bekrachtigd en afgekondigd.
29 december 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1313 (2017-2018) nr. 1
1313 (2017-2018) nr. 2
1313 (2017-2018) nr. 3
1313 (2017-2018) nr. 4
1313 (2017-2018) nr. 5
1313 (2017-2018) nr. 6
1313 (2017-2018) nr. 7
1313 (2017-2018) nr. 8
1313 (2017-2018) nr. 9
1313 (2017-2018) nr. 10
1313 (2017-2018) nr. 11

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1313 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 77 leden hebben "ja" gestemd
 • 28 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 73 leden hebben "ja" gestemd
 • 27 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: