U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 oktober 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
7 november 2017
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 3: Kanselarij en Bestuur Hoofdstuk 8: Inwerkingtreding Advies van de Raad van State (p. 91) Benoeming van een verslaggever en bespreking
9 november 2017
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 4. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 91) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 113) - Advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (p. 123) Benoeming van een verslaggever en toelichting
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 november 2017
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 3. Kanselarij en Bestuur Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding Advies van de Raad van State (p. 91) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Omgeving Afdeling 3. Wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning Afdeling 4. Uitbreiding inkomsten Vlaams Klimaatfonds Afdeling 5. Milieuheffingen Afdeling 6. Dossiertaksen GGO's Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 109) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 118) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
15 november 2017
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Omgeving Afdeling 1. Energieleningen Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 108) - Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (p. 73) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 117) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
16 november 2017
In behandeling in
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoofdstuk 6. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 91 ) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 113) - Protocol nr. 60 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van – sectorcomité X – Onderwijs (Vlaamse Gemeenschap); – Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten – Afdeling 2 – Onderafdeling 'Vlaame Gemeenschap'; – Overkoepelend onderhandelingscomité Vrij Gesubsidieerd Onderwijs (p. 135) Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 4. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 91) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 113) - Advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (p. 123) Bespreking
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 7. Financiën en Begroting Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding Adviezen: - Mobiliteitsraad (p. 85) - Raad van State (p. 110-112) Voortzetting van de bespreking en stemming over de aan de commissie toegewezen artikelen
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 4. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding Adviezen - Advies van de Raad van State (p. 91) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 113) - Advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (p. 123) Bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
21 november 2017
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 3. Kanselarij en Bestuur Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding Advies van de Raad van State (p. 91) Voortzetting van de bespreking en stemming
23 november 2017
Aangenomen in
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoofdstuk 6. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 91 ) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 113) - Protocol nr. 60 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van – sectorcomité X – Onderwijs (Vlaamse Gemeenschap); – Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten – Afdeling 2 – Onderafdeling 'Vlaame Gemeenschap'; – Overkoepelend onderhandelingscomité Vrij Gesubsidieerd Onderwijs (p. 135) Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Mobiliteit en Openbare Werken Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (p. 83) - Advies van de Raad van State (p. 91) Voorzetting van de bespreking en stemming
27 november 2017
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Financiën en Begroting Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding Adviezen: - Mobiliteitsraad (p. 85) - Raad van State (p. 110-112) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
28 november 2017
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
29 november 2017
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Omgeving Afdeling 2. Dierenwelzijnsfonds Advies van de Raad van State (p. 108) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
5 december 2017
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Financiën en Begroting Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding Adviezen: - Mobiliteitsraad (p. 85) - Raad van State (p. 110-112) Voortzetting van de bespreking en stemming over de aan de commissie toegewezen artikelen
22 december 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
29 december 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1313 (2017-2018) nr. 1
1313 (2017-2018) nr. 2
1313 (2017-2018) nr. 3
1313 (2017-2018) nr. 4
1313 (2017-2018) nr. 5
1313 (2017-2018) nr. 6
1313 (2017-2018) nr. 7
1313 (2017-2018) nr. 8
1313 (2017-2018) nr. 9
1313 (2017-2018) nr. 10
1313 (2017-2018) nr. 11

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1313 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 77 leden hebben "ja" gestemd
 • 28 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 73 leden hebben "ja" gestemd
 • 27 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Peter Wouters, Cathy Coudyser, Miranda Van Eetvelde, Karin Brouwers, Bart Nevens, Rob Beenders, Johan Danen, Paul Cordy, Ann Brusseel, Paul Van Miert, Renaat Landuyt, Jan Bertels, Rik Daems, Vera Jans, Elke Van den Brandt, Lorin Parys, Gwenny De Vroe en Hermes Sanctorum-Vandevoorde
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid