U bent hier

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot verdere regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren, diverse fiscale bepalingen, en de overname van de dienst van de belasting op spelen en weddenschappen, de automatische ontspanningstoestellen en de openingsbelasting op slijterijen van gegiste dranken

van de Vlaamse Regering, verslag door Jan Bertels en Jos Lantmeeters
1301 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 oktober 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
26 oktober 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
8 november 2017
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
14 november 2017
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
27 november 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
8 december 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
14 december 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1301 (2017-2018) nr. 1
1301 (2017-2018) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1301 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
113 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 81 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben "neen" gestemd
  • 31 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 77 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben "neen" gestemd
  • 30 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Jan Bertels en Jos Lantmeeters
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid