U bent hier

Ontwerp van decreet van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur voor het begrotingsjaar 2016

van de Vlaamse Regering
23 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

13 oktober 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
23 oktober 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
24 oktober 2017
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
20 november 2017
Te behandelen in plenaire vergadering.
22 november 2017
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
1 december 2017
Bekrachtigd en afgekondigd.
22 december 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

23 (2017-2018) nr. 1
23 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet van de algemene rekening 23 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 84 leden hebben "ja" gestemd
  • 25 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 81 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid