U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs en de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wat betreft het hoger onderwijs

van de Vlaamse Regering, verslag door Jos De Meyer
1300 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

13 oktober 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
27 oktober 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
9 november 2017
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
29 november 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
8 december 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
8 februari 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1300 (2017-2018) nr. 1
1300 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1300 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
89 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 71 leden hebben "ja" gestemd
  • 18 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid