U bent hier

Voorstel van decreet houdende diverse bepalingen tot invoering of verbetering van sommige verplichtingen tot rapportering aan het Vlaams Parlement over de toepassing en interpretatie van decreten door rechterlijke instanties, en over het gevoerde opsporings- en vervolgingsbeleid

van Jan Peumans, verslag door Willem-Frederik Schiltz en Joris Vandenbroucke
1295 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

11 oktober 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
13 oktober 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
23 oktober 2017
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
5 december 2017
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
8 januari 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
26 januari 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
27 februari 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1295 (2017-2018) nr. 1
1295 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1295 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 100 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 97 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details