U bent hier

Verslag over het vlaams ontwerpbegrotingsplan. Bijdrage van de Vlaamse Regering aan het ontwerpbegrotingsplan, bedoeld in artikel 6 van verordening (EU) nr. 473/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013. Begrotingsjaar 2018

33 (2017-2018) nr. 2

Procedureverloop

6 oktober 2017
Verslag (pdf) ingediend.
13 oktober 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.

Documenten

33 (2017-2018) nr. 1
33 (2017-2018) nr. 2

Meer details

Verslaggever