U bent hier

Verslag van de gedachtewisseling over de uitvoering van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters en over de stand van zaken van de strategische visie-oefening gezinsopvang

verslag door Tine van der Vloet en Jan Bertels
1282 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

28 september 2017
9 oktober 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.

Documenten

1282 (2017-2018) nr. 1

Verbonden initiatieven

Hoorzittingen-Gedachtewisselingen

Meer details