U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en artikel 38 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, en tot opheffing van diverse bepalingen van het VLAREBO-besluit van 14 december 2007

van de Vlaamse Regering
1266 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 september 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
10 oktober 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
18 oktober 2017
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
7 november 2017
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
27 november 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
29 november 2017
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
8 december 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
2 februari 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1266 (2016-2017) nr. 1
1266 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1266 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
87 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 69 leden hebben "ja" gestemd
  • 18 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid