U bent hier

Verslag van de gedachtewisseling over het voorontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan

verslag door Jelle Engelbosch en Dirk de Kort
1264 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

6 september 2017
27 september 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1264 (2016-2017) nr. 1

Verbonden initiatieven

Hoorzittingen-Gedachtewisselingen

Meer details

Dossiers