U bent hier

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de decretale verplichting van de Vlaamse Regering om te voorzien in een groeipad voor de zorgzwaartegebonden financiering van de thuis- en ouderenzorg en jaarlijks over de realisatie daarvan bij het Vlaams Parlement te rapporteren

van Griet Coppé, Katrien Schryvers, Cindy Franssen, Vera Jans, Dirk de Kort en Sonja Claes, verslag door Peter Persyn en Freya Saeys
1260 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: afgehandeld in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Procedureverloop

21 augustus 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
20 oktober 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
30 oktober 2017
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
12 december 2017
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
31 januari 2018
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoorzitting met als sprekers: - Nathalie Sluyts, stafmedewerker advisering, en Mathieu Martens, voorzitter van de Commissie Welzijn, Gezondheid en Zorg, Vlaamse Ouderenraad - Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder, Zorgnet-Icuro - Véronique De Schaepmeester, gedelegeerd bestuurder, Vlozo - Rika Verpoorten, stafmedewerker ouderenzorg, VVSG
21 maart 2018
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
Afgehandeld in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Documenten

1260 (2016-2017) nr. 1
1260 (2016-2017) nr. 2
1260 (2016-2017) nr. 3

Meer details